Ελληνική PISA: Πότε θα πραγματοποιηθεί και ποιους μαθητές αφορά


 • Με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα (ελληνική PISA), θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, και αφορά μαθητές της Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου.

  Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως στις εξετάσεις της ελληνικής PISA, οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου, θα εξεταστούν στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Σε αυτές θα συμμετάσχουν οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού από 300 δημοτικά σχολεία της χώρας και της Γ’ Γυμνασίου από 300 γυμνάσια της χώρας.

  Τα αποτελέσματα θα είναι ανώνυμα και δεν θα συνεκτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα συγκεκριμένα μαθήματα.

  Σύμφωνα με την περυσινή, πιλοτική εφαρμογή της ελληνικής PISA, μελετήθηκαν και αποτιμήθηκαν τα αποτελέσματα, και εν τέλει εκδόθηκαν συμπεράσματα τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά το φετινό σχεδιασμό του θεσμού.

  Σε σχέση με πέρυσι, έχουν γίνει αλλαγές που αφορούν αρχικά σε μια ορθολογικότερη κατανομή των ερωτήσεων ανά επίπεδο δυσκολίας στους επιμέρους θεματικούς άξονες, ενώ επιπλέον εισάγονται ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, μέσω των οποίων μπορεί να αποτυπωθεί ακριβέστερα η πορεία του συλλογισμού και οι δυνατότητες γραπτής έκφρασης των μαθητών.

  Τα σχολεία που επελέγησαν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, ενώ η συμμετοχή των σχολικών μονάδων που έχουν επιλεγεί είναι υποχρεωτική.

  Σκοπός των εξετάσεων είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, με ζητούμενο την έγκυρη και αξιόπιστη αποτύπωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών.

  Η «ελληνική PISA» εισήχθη με τον ν. 4823/2021 για την αναβάθμιση του σχολείου και πραγματοποιείται από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

   


  Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

 • Γράψτε το σχόλιο σας

  Kidshub