Όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος (website) www.kidshub.gr  είναι ιδιοκτησία της εδρεύουσας στην Αθήνα (Καπνικαρέας 19Α, Πλάκα) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ KIDSHUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ  800884454 , στη ΔΟΥ  ΣΤ Αθήνας και αριθμό ΓΕΜΗ 143959501000. Εκπροσωπείται νόμιμα από την Μαρία Θεοδωροπούλου (στο εξής «η Εταιρεία» ή το «KidsHub»).

Ο χρήστης/μέλος οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται πλήρως.

Η ιστοσελίδα www.kidshub.gr είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει ενημέρωση για δράσεις ψυχαγωγίας παιδιών στην Αττική.

Μέσω της ιστοσελίδας οι εταιρίες/φορείς/οργανισμοί  που υλοποιούν αυτές τις δράσεις, μπορούν και να τις καταχωρούν στην ιστοσελίδα. Το KidsHub δεν έχει καμία ευθύνη είτε για την υλοποίηση, είτε για την πλημμελή εκπλήρωση, είτε για την ακύρωση/αναβολή/ματαίωση των δράσεων αυτών.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο KidsHub αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το KidsHub αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών ή αλλαγών.

Χρήστες της πλατφόρμας θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και με την ευρεία έννοια του όρου (users) όλοι ανεξαιρέτως όσοι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων χρήσης στην ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές και αναθεωρήσεις.  Κάθε χρήση ή συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης ή ανανέωσης ή αναθεώρησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών, διαγραφών κλπ. Αυτοί οι ανανεωμένοι όροι θα υπερκαλύπτουν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των όρων χρήσης.

Πώς δουλεύει το KidsHub

H ομάδα του KidsHub συλλέγει από το διαδίκτυο, όλες τις πληροφορίες που αφορούν σε δραστηριότητες παιδικής ψυχαγωγίας και τις κατηγοριοποιεί σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια. Παράλληλα, κάθε εταιρία/φορέας/οργανισμός που οργανώνει μία παιδική δραστηριότητα, μπορεί να την καταχωρήσει απευθείας στο KidsHub. Το KidsHub δεν έχει τη δυνατότητα και δεν ελέγχει  την ποιότητα  των δραστηριοτήτων αυτών.

Όροι και Κανονισμοί για Xρήστες και Μέλη

Η ιστοσελίδα έχει 3 κατηγορίες χρηστών: τους Επισκέπτες, τους Εγγεγραμμένους και τα Premium Μέλη. Οι Επισκέπτες δεν δηλώνουν κανένα προσωπικό τους στοιχείο και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία του KidsHub προς αυτούς. Έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Οι Εγγεγραμμένοι [Blue KidsHub Member] και υπό την προϋπόθεση της αποδοχής αυτών των όρων δηλώνουν το προσωπικό τους email [υποχρεωτικά] και το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό και ηλικία των παιδιών τους [προαιρετικά]. Το KidsHub τους αποστέλλει newsletter με ενημέρωση αναφορικά με δραστηριότητες παιδικής ψυχαγωγίας, χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. Τα Premium Μέλη [Gold KidsHub Member] επιπλέον της πρόσβασης στο περιεχόμενο και την αποστολή newsletter αποκτούν πρόσβαση στα εμπορικά προνόμια που παρέχει η ιστοσελίδα σε μηναία βάση. Τα Premium Μέλη υποχρεούνται σε πληρωμή μηνιαίας συνδρομής, ύψους 4€ +ΦΠΑ, ήτοι 4,96€. Ως εκ τούτου δηλώνουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας στην οποία γίνεται η χρέωση της συνδρομής.

Τα Premium Mέλη αποδέχονται τους όρους και κανονισμούς τους KidsHub, δηλώνουν το προσωπικό τους email [υποχρεωτικά] και το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση την ηλικία και τον αριθμό των παιδιών τους [προαιρετικά].

Το KidsHub χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών από τρίτους προκειμένου να επεξεργαστεί τις πληρωμές σας. Το KidsHub έχει εξασφαλίσει 2 εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής: 1) τη Braintree payments που είναι θυγατρική της PayPal και είναι πιστοποιημένη με Level 1 PCI DSS Compliant Service Provider καθώς και 2) την Πύλη πληρωμών της τράπεζας Eurobank, όπου μεταφέρεστε στο περιβάλλον της τράπεζας για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή.

Τιμολόγηση και πληρωμή

Η χρέωση της πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Για να πραγματοποιηθεί η αγορά σας μέσω της Ιστοσελίδας θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που θα βρίσκονται σε αυτήν. Στη φόρμα αγοράς θα πρέπει να συμπληρώνονται ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας και θα πρέπει να είναι ο κάτοχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιεί για την εκάστοτε συναλλαγή.

Περίοδος συνδρομής

Η μηνιαία συνδρομή για τις υπηρεσίες του KidsHub θα χρεώνεται την ίδια ημέρα κάθε μήνα σύμφωνα με την μέθοδο πληρωμής σας. Σε μερικές περιπτώσεις η ημερομηνία της χρέωσης μπορεί να τροποποιηθεί, για παράδειγμα αν δεν τακτοποιηθεί η πληρωμή ή αν η συνδρομή ξεκίνησε σε ημερομηνία που δεν αντιστοιχεί σε όλους τους μήνες του χρόνου.

Τρόποι πληρωμής

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία της κάρτας που έχει επιλέξει για την πληρωμή επισκεπτόμενοςι την ιστοσελίδα και πηγαίνοντας στο «Τα προνόμια μου». Αν αποτύχει μία πληρωμή είτε λόγω λήξης της κάρτας, είτε λόγω μη επαρκούς ποσού, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και δεν αλλαχθούν τα στοιχεία της κάρτας ή δεν ακυρωθεί ο λογαριασμός, το KidsHub διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του μέχρι να  διευθετηθεί η πληρωμή.

Για συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής ο πάροχος της κάρτας μπορεί να χρεώσει φόρους και επιπλέον χρεώσεις, τις οποίες επωμίζεται αποκλειστικά ο χρήστης και το KidsHub δεν φέρει καμία ευθύνη..

Ακύρωση

Η συνδρομή μπορεί να ακυρωθεί όταν θελήσει ο χρήστης, ο οποίος θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του KidsHub μέχρι να λήξει η ημερομηνία της συνδρομής για την οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί χρέωση και πληρωμή. To KidsHub δεν παρέχει επιστροφές ή πίστωση για μερική χρήση της υπηρεσίας. Η συνδρομή ακυρώνεται από το Προφίλ/H εγγραφή μου/Διαχείριση/Διαγραφή, στην ιστοσελίδα, ή με απευθείας επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλ.  210 3006014 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-17:00. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος σταματάει να έχει πρόσβαση στις παροχές του KidsHub προς τα Premium μέλη του.

Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αν δεν γίνει η απενεργοποίηση από τους ίδιους τους χρήστες της πλατφόρμας.

Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική και στις χρεώσεις

To KidsHub έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις χρεώσεις του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του χρήστη, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης της επικείμενης αλλαγής μέσω της ιστοσελίδας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ενδέχεται να αλλάξουν η προμήθεια και/ή οι χρεώσεις ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της ιστοσελίδας. Η συνέχιση της χρήσης θα θεωρείται αυτόματα αποδοχή της νέας προμήθειας.  Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τις αλλαγές στην προμήθεια και/ή τις χρεώσεις, μπορεί να λήξει την συνεργασία με το KidsHub απενεργοποιώντας την συνδρομή του.

Για να χρησιμοποιήσει ο χρήστης  τις υπηρεσίες, θα  πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερος στην επαναλαμβανόμενη μηνιαία συνδρομή του. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν φόρους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που αγοράζει.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.kidshub.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο από την Εταιρεία προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της  Εταιρείας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η Εταιρεία παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ” και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών. Οι χρήστες οφείλουν να τις χρησιμοποιούν με προσοχή προκειμένου να προβαίνουν σε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές. Συνεπώς, οι χρήστες του www.kidshub.gr χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών. Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνη σχετική με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. H Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Λαμβανομένων υπόψιν όσων ορίζονται στους παρόντες όρους και επειδή το www.kidshub.gr είναι ένας τόπος συνάντησης, για οποιαδήποτε διαφορά έχει ο χρήστης με έναν ή περισσότερους προβαλλόμενους, τρίτους συναλλασσόμενους ή χρήστες ρητώς απαλλάσσει την Εταιρεία (και τους κάθε είδους προστηθέντες αυτής, συνεργάτες, υπαλληλικό προσωπικό και βοηθούς εκπλήρωσης) από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση της εφαρμογής μας.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το περιεχόμενο του www.kidshub.gr  παρέχεται ως έχει, χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυση διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.