Όροι χρήσης

  1. Home
  2. Όροι χρήσης
Filter

Η ιστοσελίδα έχει 3 κατηγορίες χρηστών: τους Επισκέπτες, τους Εγγεγραμμένους και τα Premium Μέλη. Οι Επισκέπτες δεν δηλώνουν κανένα προσωπικό τους στοιχείο και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία του KidsHub προς αυτούς. Έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Οι Εγγεγραμμένοι [Blue KidsHub Member] και υπό την προϋπόθεση της αποδοχής αυτών των όρων δηλώνουν το προσωπικό τους email [υποχρεωτικά] και το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό και ηλικία των παιδιών τους [προαιρετικά]. Το KidsHub τους αποστέλλει newsletter με ενημέρωση αναφορικά με δραστηριότητες παιδικής ψυχαγωγίας, χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. Τα Premium Μέλη [Gold KidsHub Member] επιπλέον της πρόσβασης στο περιεχόμενο και την αποστολή newsletter αποκτούν πρόσβαση στα εμπορικά προνόμια που παρέχει η ιστοσελίδα σε μηναία βάση. Τα Premium Μέλη υποχρεούνται σε πληρωμή μηνιαίας συνδρομής, ύψους 4€ +ΦΠΑ, ήτοι 4,96€. Ως εκ τούτου δηλώνουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας στην οποία γίνεται η χρέωση της συνδρομής. Τα Premium Mέλη αποδέχονται τους όρους και κανονισμούς τους KidsHub, δηλώνουν το προσωπικό τους email [υποχρεωτικά] και το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση την ηλικία και τον αριθμό των παιδιών τους [προαιρετικά].

Το KidsHub χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών από τρίτους προκειμένου να επεξεργαστεί τις πληρωμές σας. Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας συνεργαζόμαστε με τη Braintree by PayPal που είναι πιστοποιημένη με Level 1 PCI DSS Compliant Service Provider.

Ευχαριστώ,

Μαρία