‘Οροι συμμετοχής

Με τη συμμετοχή μου τη δράση “MY LITTLE MODERN GRAND TOUR” δηλώνω ρητά και υπεύθυνα ότι αποδέχομαι των όρους χρήσης κι ότι επιτρέπω στις εταιρίες «Οδηγός πολιτισμού για παιδιά KidsHub ΙΚΕ» και «ΑΚΑ ΙΚΕ», την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων [email] καθώς και των προσωπικών δεδομένων του παιδιού [μικρό όνομα και ηλικία] του οποίου είμαι νόμιμος κηδεμόνας ή ασκών/ούσα την γονική μέριμνα, τα οποία θα αποστείλω ηλεκτρονικά με email στο info@kidshub.gr ή/και στο info@a-k-a.gr  και όσα επιπλέον προσωπικά δεδομένα παρέχω προφορικά ή γραπτά στις εταιρίες «Οδηγός πολιτισμού για παιδιά KidsHub ΙΚΕ» και «ΑΚΑ ΙΚΕ».

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνει για τους παρακάτω σκοπούς:

α. την ενημέρωση μου για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για τη συμμετοχή στη δράση “ MY LITTLE MODERN GRAND TOUR ”

β. την δημοσίευση των έργων του παιδιού μου στο www.kidshub.gr και στο www.a-k-a.gr όπως επίσης και στις σελίδες των εταιρειών  «Οδηγός πολιτισμού για παιδιά KidsHub ΙΚΕ» και «ΑΚΑ ΙΚΕ» στο Facebook και στο Instagram

γ. την ενδεχόμενη έκθεση των έργων σε εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό όπως και σε πιθανή έκδοση τους σε συλλεκτικό βιβλίο, ή/και περιοδικό, ή/και οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ή/και έγχαρτο μέσο.

Δεν αξιώνω ούτε τώρα ούτε στο μέλλον οικονομικά ανταλλάγματα από την εταιρία για τη χρήση των έργων που έχω αποστείλει στις εταιρίες «Οδηγός πολιτισμού για παιδιά KidsHub ΙΚΕ» και «ΑΚΑ ΙΚΕ».

Αποδέκτες των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι τα αρμόδια στελέχη των εταιριών «Οδηγός πολιτισμού για παιδιά KidsHub ΙΚΕ» «ΑΚΑ ΙΚΕ» και οι συνεργάτες τους.

Το ελάχιστο χρονικό διάστημα τήρησης και επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων θα είναι το διάστημα που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η συμμετοχή για τη δράση “ MY LITTLE MODERN GRAND TOUR” και το μέγιστο, για όσο υφίσταται και οι εταιρείες.

Δηλώνω, επίσης, ότι γνωρίζω ότι με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, τόσο εγώ όσο και το παιδί μου έχουμε το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των προσωπικών μας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα αντικρούσεως της επεξεργασίας τους. Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορώ να τα ασκήσω υποβάλλοντας αίτηση στο email: info@kidshub.gr ή στη διεύθυνση: Καπνικαρέας 19 Α στην Πλάκα ή/και στο email:info@a-k-a.gr ή στη διεύθυνση: Φανερωμένης 49 στο Χολαργό.

Οι εταιρίες «Οδηγός πολιτισμού για παιδιά KidsHub ΙΚΕ» και «ΑΚΑ ΙΚΕ» είναι υπεύθυνες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω.

Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται έγχαρτα ή ηλεκτρονικά/ ψηφιακά για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει την νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου γίνονται σεβαστές και δεν καταπατώνται.

Αποδεχόμενος τους όρους συμμετοχής και «κατεβάζοντας» τα παρεχόμενα δισέλιδα, αναγνωρίζω τα πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας «AKA IKE» και δηλώνω ότι θα αποφύγω οποιαδήποτε χρήση τους εκτός του πλαισίου αυτής της δράσης.

Kidshub