Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής για Παιδιά Aka

Διοργανωτής:  Aka | ARCHITECTURE KIDS ATHENS

Περιγραφή:

Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής για Παιδιά από το Aka | ARCHITECTURE KIDS ATHENS, το πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. Κύριος σκοπός της ίδρυσης του Aka, είναι η ευαισθητοποίηση παιδιών και νέων πάνω σε ζητήματα του αρχιτεκτονικού, αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, συμπληρωματικό σκοπό έχει, να βοηθήσει τις νεαρές ηλικίες να κατανοήσουνε καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Η δράση και τα επιτεύγματα του Aka:
Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής για Παιδιά
Βεβαίως και μπορεί η μικρή της φωτογραφίας. Γιατί στην αρχιτεκτονική, όσο σημαντικός είναι ο σχεδιασμός ενός έργου, άλλο τόσο σημαντική είναι και η υλοποίηση του.

Στα επιτεύγματα του Aka είναι ότι φέρνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε επαφή με το ευρύτερο κοινό. Παρουσιάζει τη σημασία του στην καθημερινή ζωή όλων μας. Στα Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής για Παιδιά, το Aka πραγματοποιεί ένα σπουδαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα. Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι δεν είναι παθητικοί αποδέκτες αλλά ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν ενεργά στη χωρική διαμόρφωση της ζωής του. Συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην εκπαίδευση υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών του μέλλοντος.

Παράλληλα ο φορέας ερευνά τη σχέση μεταξύ των παιδιών και του περιβάλλοντός τους. Απώτερος στόχος αυτής της έρευνας είναι η δημιουργία χώρων που εξυπηρετούνε καλύτερα τις ανάγκες τους.  Για την υλοποιήση του στόχου του, ο φορέας δημιουργεί και υλοποιεί εργαστήρια, διαλέξεις, εκθέσεις. Αλλά και άλλες δράσεις αφιερωμένες στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον.

Γιατί αρχιτεκτονική εκπαίδευση;
Aka - Architecture Kids Athens
Έκθεση Αρχιτεκτονικής Διαδραστικής Εγκατάστασης για Παιδιά 9 – 14 ετών. Ο φορέας Aka Architecture Kids Athens σχεδιάζει και υλοποιεί εκθέσεις με στόχο να φέρει τα παιδιά κοντά στην αρχιτεκτονική με τρόπο ευχάριστο, ολιστικό και διαδραστικό.

Διεθνώς, η αρχιτεκτονική εκπαίδευση κατέχει τα τελευταία χρόνια εξέχουσα θέση στα προγράμματα όλων των σπουδών. Τόσο της προσχολικής και πρωτοβάθμιας, όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής για Παιδιά στο Aka Architecture Kids Athens βασίζονται σε ενδιαφέρουσες και δημιουργικές διεπιστημονικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, συνθέτουν πτυχές των φυσικών επιστημών (όπως μαθηματικά, φυσική και χημεία) και των ανθρωπιστικών επιστημών (όπως τέχνη, ιστορία και κοινωνιολογία). Επιπρόσθετα, αναπόσπαστο στοιχείο όλων των εργαστηρίων αποτελεί η εισαγωγή αρχιτεκτονικών μέσων αναπαράστασης. Δηλαδή τα παιδιά χρησιμοποιούνε τη φωτογραφία, το κολάζ, τα σκίτσα, τα σχέδια και τη κατασκευή μοντέλων σε αναλογική και ψηφιακή μορφή. Επιπλέον μέσω αυτού, τα παιδιά εξερευνούν και πειραματίζονται με διαφορετικούς τρόπους δημιουργικής έκφρασης και μαθαίνουν να επικοινωνούν τις ιδέες τους με πολλούς τρόπους.

Η Χριστίνα Παπαδημητρίου και ο Marc Britz, ιδρυτές του αρχιτεκτονικού κέντρου, έχουν ως στόχο να καταστήσουν το κέντρο Aka | ARCHITECTURE KIDS ATHENS ένα ζωντανό κύτταρο δημιουργίας μέσα στην πόλη, με μακρά παράδοση αριστείας στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση.Κόστος Συμμετοχής:  Εξαρτάται από τη διάρκεια και το είδος του προγράμματος


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:  Φανερωμένης 49, Χολαργός 15562

Τηλέφωνο:  210 6544724 - 6946 331327

E-mail:  info@architecturekidsathens.com

Website:  https://architecturekidsathens.com


Kidshub