Creative English At Home. Το Αγγλικό βιωματικό σχολείο

Status Open now

Διοργανωτής:  Creative English At Home

Περιγραφή:

Creative English at Home. Το Αγγλικό βιωματικό σχολείο. Στο σπίτι ή on-line για παιδιά 2 – 12 ετών. Είναι το πρώτο και το πλέον πετυχημένο βιωματικό English home school στην Ελλάδα. Χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και αποτελεί τον πιο έξυπνο τρόπο για να αγαπήσουν τα παιδιά την Αγγλική  γλώσσα.

Η παιδική ευτυχία αποτελεί βασικό συστατικό της φιλοσοφίας του Creative English At Home
Ο σημαντικότερος παιδαγωγικός σκόπος του Creative English At Home, είναι η διασφάλιση της ευτυχίας των παιδιών.

Το Creative English At Home ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2014. Έως σήμερα πάνω από 1.500 παιδιά, έχουν διδαχθεί με επιτυχία την Αγγλική, ως ξένη γλώσσα. Ένα σημαντικό επίτευγμα, που οδήγησε στην ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργατών διδασκάλων – παιδαγωγών, που δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Αττική. Στην πλειοψηφία τους οι διδάσκαλοι – παιδαγωγοί του Creative English At Home, έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική.

Το Creative English at Home εδρεύει στην Αθήνα, αλλά τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στον χώρο σας ή και online! Σε οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας ή και των προαστίων. Ακόμα και πέραν του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Τα προγράμματα σπουδών του Creative English At Home αποτελούν ως εκπαιδευτικός μηχανισμός, το εφαλτήριο για τα παιδιά ώστε να αγαπήσουν την Αγγλική γλώσσα.

Μαθήματα σε παιδιά 2 – 5 ετών.
Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στην Αγγλική γλώσσα
Με τις μεθόδους του Creative English At Home, τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά. και αναπτύσσουν δεξιότητες.

Μέσα από την δημιουργική, βιωματική διδασκαλία, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έρχονται σε επαφή ευχάριστα και φυσικά με την αγγλική γλώσσα. Την κατανοούν και τη χειρίζονται με μεγαλύτερη ευκολία, σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά. Γιατί η εκμάθηση συντελείται με παιγνιώδη τρόπο. Μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων που ενθουσιάζουν τα παιδιά, προσφέροντάς τους κίνητρο για μάθηση.

Στο πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνονται τραγούδια, παραμύθια και ιστορίες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ζωγραφική, χειροτεχνίες και κατασκευές, κουκλοθέατρο και θεατρικό παιχνίδι, μαγειρική, γυμναστική, κηπουρική, παιχνίδια ρόλων, κ.ά.

 

Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής στο Creative English At Home
Τα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν σωστά Αγγλικά, δημιουργώντας γευστικές απολαύσεις.

Το σύνολο των στοιχείων του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος διδασκαλίας, συντελεί ώστε να κερδίσουν τα παιδιά από αυτή τη μέθοδο:

  1. Ανάπτυξη γνωστικών, κινητικών, κοινωνικών δεξιοτήτων. Όπως η συγκέντρωση, η λεπτή και αδρή κινητικότητα, η πειθαρχία, η συνεργασία σε ομάδες, η συμμόρφωση στους κανόνες κ.ά.
  2. Φυσική εκμάθηση της γλώσσας μέσα από την ολιστική προσέγγιση που ακολουθείται, βιώνοντάς την στην καθημερινότητά τους.
  3. Όξυνση της αντίληψης και της κριτικής σκέψης με παράλληλη ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.
  4. Καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται τόσο η  ενίσχυση, όσο και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους. Αλλά προπαντός η απόκτηση γνώσεων για τον κόσμο που τα περιβάλλει.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :  Ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 1 ώρα/εβδομάδα με μέγιστη τις 10 ώρες/εβδομάδα. Μαθήματα διεξάγονται από Δευτέρα εως Σάββατο. Η συχνότητα εκμάθησης καθορίζει και την γνωστική εξέλιξη και ικανότητα ομιλίας των μαθητών.

Βιωματική εκμάθηση σε μαθητές δημοτικού 6 – 12 ετών.

Τα παιδιά όχι μόνο θα αγαπήσουν την Αγγλική γλώσσα, αλλά θα τη διδαχθούν και σωστά. Γιατί με τα προγράμματα του Creative English At Home ανακαλύπτουν πώς πρέπει να αποκτήσουν τη γνώση της.

Creative English At Home. Τα λατρεύουν το παιχνίδι με χρήση της Αγγλικής γλώσσας
Η βιωματική μάθηση σε παιδιά δημοτικού συντελείται με την χρήση παρόμοιων τεχνικών όπως και στις προσχολικές ηλικίες. Τα παιδιά διδάσκονται την αγγλική γλώσσα, «βιώνοντάς» την στην καθημερινότητά τους με παρόμοιο τρόπο, όπως και την μητρική τους γλώσσα.

Για τον λόγο αυτό τα μαθήματα διανθίζονται με ποικίλες δραστηριότητες και διδακτικά μέσα. Πέραν του εκπαιδευτικού σχολικού βιβλίου, το οποίο απλά καθοδηγεί περισσότερο, παρά αποτελεί την βάση για την διδασκαλία των παιδιών.

Σκοπός της μεθόδου είναι η πολύπλευρη και ολοκληρωμένη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Με έμφαση στην παραγωγή τόσο προφορικού, όσο και γραπτού λόγου και μάλιστα από πολύ νωρίς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες όπως δραματοποίηση και παιχνίδια ρόλων, μαγειρική, εργαστήρια φυσικής και χημείας, χρήση αυθεντικού υλικού και οπτικοακουστικών μέσων. Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η δημιουργία projects και η παρακολούθηση παιδικών σειρών.

Δημιουργική απασχόληση & εκμάθηση ξένης γλώσσας
Τα παιδιά σε ρόλο μάγειρα ή ζαχαροπλάστη, δημιουργώντας πάντα στην Αγγλική γλώσσα.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο εκμάθησης. τα παιδιά αποκομίζουν μία σειρά από οφέλη:

  • Αποκτούν μεγάλη ευχέρεια στην επικοινωνία, τόσο σε επίπεδο προφορικού, όσο και γραπτού λόγου.
  • Με την εξατομικευμένη μάθηση, καλύπτονται οι ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, κι επιτυγχάνονται άμεσα αποτελέσματα και ουσιαστική διδασκαλία.
  • Το κίνητρο για μάθηση είναι υψηλότερο. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας συντελείται διαδραστικά, μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων και διδακτικών μέσων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2-4 ώρες / εβδομάδα, από Δευτέρα έως Σάββατο. Όλα τα βιωματικά προγράμματα διεξάγονται και εξ’ αποστάσεως ατομικά και σε γκρουπ των 2 έως 4 μαθητών.

Κόστος : Το Creative English At Home παρέχει μοναδικές προσφορές σε όλα τα προγράμματα διδασκαλίας. Με ειδικά εκπτωτικά πακέτα, τόσο στα ατομικά, όσο και στα ομαδικά προγράμματα.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν με τον νέο Κορωνοϊό COVID-19, λαμβάνονται από το διδακτικό προσωπικό  όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Τόσο κατά την διάρκεια του μαθήματος, όσο και κατά την μετάβαση στην οικεία που θα διεξαχθεί η διδασκαλία. Παρόλα αυτά, το Creative English At Home προτείνει για λόγους ασφάλειας τα μαθήματα να διεξάγονται δια ζώσης με μεμονωμένους μαθητές. Εναλλακτικά προτείνεται η διεξαγωγή μαθημάτων σε μικρά γκρουπ έως 2 μαθητών. Τα ομαδικά προγράμματα με περισσότερους μαθητές, είναι προτιμότερο να γίνονται εξ’ αποστάσεως.

Χειρονακτικές κατασκευές με χρήση της Αγγλικής γλώσσας
Τα παιδιά μαθαίνουν να δημιουργούν στα Αγγλικά, χρησιμοποιώντας τα πιο απλά υλικά.
Παιδικές κατασκευές με χρήση της Αγγλικής γλώσσας
Τα παιδιά αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα τους, μαθαίνοντας παράλληλα σωστά Αγγλικά.
Η αλήθεια είναι, πως υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξουν οι γονείς το Creative English At Home. Το Αγγλικό βιωματικό σχολείο στο σπίτι, με τα καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας.

Γιατί με την εξατομικευμένη διδασκαλία αλλά και την ευελιξία στη διεξαγωγή του προγράμματος σπουδών, επιτυγχάνεται ουσιαστική και αποτελεσματική μάθηση. Όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στο ασφαλές περιβάλλον της οικογενειακής στέγης. Εξοικονομώντας χρήματα αλλά και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Οι διδάσκαλοι - παιδαγωγοί του Creative English At Home εν δράσει
Δίνεται τεράστια σημασία απο τους διδασκάλους – παιδαγωγούς, στην ανάπτυξη μίας ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης με τα παιδιά.

Το Creative English At Home φροντίζει να συνεργάζεται με έμπειρους, επαγγελματίες καθηγητές και παιδαγωγούς. Παρέχει στο διδαχτικό προσωπικό του διαρκή εκπαίδευση και καθοδήγηση με σκοπό τη βέλτιστη διεξαγωγή των σπουδών. Συνεργάζεται με παιδοψυχολόγους, αναπτυξιολόγους, λογοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς, ενώ παράλληλα διοργανώνει σε τακτά διαστήματα σεμινάρια συμβουλευτικής γονέων.

Οι καρποί αυτής της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, αποτυπώνονται με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών καθ’ όλη διάρκεια του μαθήματος. Κυρίως με τη μεγάλη ευχέρεια στην επικοινωνία. Στοιχείο γνώσης, το οποίο οι μαθητές του Creative English At Home, αποδεικνύουν με κάθε συμμετοχή τους σε ποικίλες δράσεις. Εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επαγγελματίες, για την απόκτηση εμπειριών πέρα από τη «μαθητική ώρα».

 

Το Αγγλικό βιωματικό σχολείο στο σπίτι
Τα αποτελέσματα της δημιουργικής εκμάθησης των Αγγλικών, είναι ορατά απο το πρώτο κιόλας μάθημα.
Κόστος : Το Creative English At Home παρέχει μοναδικές προσφορές σε όλα τα προγράμματα διδασκαλίας. Με ειδικά εκπτωτικά πακέτα, τόσο στα ατομικά, όσο και στα ομαδικά προγράμματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στους τηλεφωνικούς αριθμού 6946416482, 6946308563 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση valvat.education@gmail.com. Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Creative English At Home www.creative-athome.com .


Κόστος Συμμετοχής:  Κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση, για τη διαμόρφωση του επιθυμητού προγράμματος σπουδών


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:  Βιέννα 10 - Νέος Κόσμος, Αθήνα

Τηλέφωνο:  6946416482, 6946308563

E-mail:  valvat.education@gmail.com

Website:  https://www.creative-athome.com/


Kidshub