Ρομποτική στο MakerSpace

Διοργανωτής:  Makerspace

Περιγραφή:

Στο εργαστήρι Ρομποτικής και STEM, τα παιδιά 5-12 ετών κατασκευάζουν ρομποτικά μοντέλα και στη συνέχεια τα προγραμματίζουν, σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση πειραμάτων και κατασκευών. Κατά τη φάση της κατασκευής, τα παιδιά πειραματίζονται με αρχές της μηχανικής, εξερευνούν τους τρόπους διάδοσης κίνησης σε διαφορετικούς άξονες και μαθαίνουν τις αναλογίες μεταξύ των γραναζιών. Κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού,  χρησιμοποιώντας διαφορετικά περιβάλλοντα ψευδογλώσσας όπως scratch, tinker, edware, LEGO sofware μαθαίνουν την προγραμματιστική λογική και βασικές της ένοιες όπως η επανάληψη, συνθήκες και οι μεταβλητές. Στο πλαίσιο του STEM, τα παιδιά πειραματίζονται με απλά υλικά, κάνουν μετρήσεις με μαθηματικά όργανα, δημιουργούν λεπτομερή σχέδια των εφευρέσεών τους, κάνουν δοκιμές και βελτιώσεις, μαθαίνουν να σκέφτονται δημιουργικά και με πρωτότυπο τρόπο.

Οσα παιδιά το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ρομποτικής με στόχο την ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και την ανταλλαγή ιδεών με άλλες ομάδες ρομποτικής.

Τα εργαστήρια διαρκούν 90 λεπτά και γίνονται μία φορά την εβδομάδα.

 Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:  Φορμίωνος 46, Αθήνα

Τηλέφωνο:  210 300 6088

E-mail:  info@makerspace.edu.gr

Website:  https://makerspace.edu.gr/


Kidshub