Διοργανωτής:  First Steps

Περιγραφή:

To νηπιαγωγείο First-Steps ιδρύθηκε το 1996 και δέχεται παιδιά από 2 ½ μέχρι 6 χρονών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στο Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης.

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα του First-Steps εστιάζει στους εξής άξονες:

Πρακτικές ασκήσεις της καθημερινής ζωής
Δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν το παιδί να αποκτήσει αυτονομία στην ατομική του φροντίδα και την καθημερινότητα του.

Δραστηριότητες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του παιδιού σχετικά με το περιβάλλον και την ανακάλυψη του τρόπου λειτουργίας του.

Γλωσσική ανάπτυξη και μαθηματικές έννοιες
Δημιουργικές δραστηριότητες που βοηθούν στον εμπλουτισμό της προφορικής έκφρασης και στην καλλιέργεια της φωνημικής επίγνωσης ώστε το παιδί να εισαχθεί με ενθουσιασμό στο θαυμαστό κόσμο της γραφής και της ανάγνωσης.

Δραστηριότητες για την αντίληψη των αριθμών και της αξίας τους αρχικά με αισθητηριακό υλικό και στη συνέχεια με τη χρήση συμβόλων κάνοντας ένα μαθηματικό ταξίδι από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο.

Ανάπτυξη των αισθητηριακών ικανοτήτων
Δραστηριότητες που καλλιεργούν τις αισθητηριακές ικανότητες ώστε το παιδί μέσα από την εξερεύνηση να συνειδητοποιήσει όλες τις ιδιότητες του περιβάλλοντος.

Πολιτισμός
Δραστηριότητες που αφορούν την τέχνη, τα ήθη και έθιμα, τη Γεωγραφία, τη Ζωολογία και τη Φυτολογία οι οποίες δίνουν στο παιδί την ευκαιρία να διευρύνει τα ενδιαφέροντα του και να εξερευνήσει τον ευρύτερο πολιτισμικό χώρο.Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:  ΙΛΙΣΙΩΝ 16, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ

Τηλέφωνο:  210 8075312

Website:  https://first-steps.gr/


Kidshub