Φάσμα (Νέα Σμύρνη)

ΚατηγορίαΚέντρα μελέτης

Διοργανωτής:  Εκπαιδευτικός Οργανισμός Φάσμα

Περιγραφή:

Στον “Εκπαιδευτικό οργανισμό Φάσμα”, το παιδί με τη καθοδήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού μελετάει τα μαθήματα της επόμενης ημέρας με ατομικό σύστημα μελέτης και μεθοδικότητα.
Για την εμπέδωση της ύλης πραγματοποιούνται εβδομαδιαία Φύλλα Εργασιών, σε κάθε μάθημα, ώστε να εντοπίζονται άμεσα τυχόν κενά που έχουν δημιουργηθεί.  Σκοπός του κέντρου είναι να μάθει το παιδί να οργανώνει το διάβασμα του, να μάθει πως να μαθαίνει, να λύνονται όλες οι απορίες και να καλύπτονται τα κενά, να βελτιώνονται οι σχολικές επιδόσεις των μαθητών και η κοινωνικότητα τους, να αποκτήσει ο μαθητής αυτοπεποίθηση και διάθεση για μελέτη.

 Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:  Βυζαντίου 58 & Ραιδέστου, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο:  210 9409568 - 210 9811995

E-mail:  info@fasmaedu.net

Website:  https://bit.ly/32Ev1ix


Kidshub