ΕυMάθηση (Πεύκη)

ΚατηγορίαΚέντρα μελέτης

Διοργανωτής:  ΕυMάθηση

Περιγραφή:

Στο κέντρο μελέτης ο τρόπος διδασκαλίας είναι άμεσα συνδεδεμένος με το εκπαιδευτικό προσωπικό που στα φροντιστήριά μας ακολουθεί  κοινή πορεία. Έτσι η διδασκαλία βασίζεται:

  • Στην αλληλεπίδραση μαθητή – καθηγητή. Η διδασκαλία δεν είναι μία απλή παράδοση του μαθήματος. Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στην παράδοση του  μαθήματος –σε συνεργασία πάντα με τον καθηγητή- με αποτέλεσμα η αφομοίωση του να είναι πιο εύκολη.
  • Στην διάδραση, καθώς η μελέτη διαφόρων γνωστικών αντικειμένων γίνεται με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων ή ακόμα και πειραμάτων (π.χ πειράματα φυσικής)
  • Στο ήρεμο και «καλό κλίμα» που φροντίζουμε να δημιουργούμε, τόσο στις σχέσεις μεταξύ συμμαθητών όσο και στη σχέση  καθηγητή-μαθητή.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:  Πίνδου 7, Πεύκη

Τηλέφωνο:  210-6140234

E-mail:  info@eumathisi.gr

Website:  https://bit.ly/2ZkhFpq


Kidshub