Βιωματικό Εργαστήρι για παιδιά στην Ανατολική Αττική