Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου