Εμπιστευτικότητα

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η χρήση της ιστοσελίδας kidshub.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη. Οι παρακάτω όροι πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορούν τόσο στη χρήση της ιστοσελίδας από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη (μέλος).
Χρήση της ιστοσελίδας μας και εγγραφή σε αυτή, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία από τον επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε, σύμφωνα με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους και δεν συναινείτε με αυτούς, οφείλετε να μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας kidshub.gr και οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της ή των στοιχείων του περιεχομένου της και να εξέλθετε άμεσα από αυτήν. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα kidshub.gr. Οι χρήστες – επισκέπτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, αλλά το kidshub.gr δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων και άρα οι χρήστες – επισκέπτες εισέρχονται σε αυτούς αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Το kidshub.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, εφόσον είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για τη Προστασία Δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και αναιτιολογήτως, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στην ιστοσελίδα μας. Οι επισκέπτες-χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση και δεν εξέρχονται άμεσα από την ιστοσελίδα, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συναινούν και αποδέχονται ανεπιφυλάκτως τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και ότι δίδουν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση – επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου και από τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει και να απέχουν από οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτόν και στο οποιοδήποτε περιεχόμενό του. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του kidshub.gr χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ως προϋπόθεση ισχύος αυτής.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται το KidsHub

Συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες που υποβάλλετε σε εμάς, με τη θέλησή σας κατά την εγγραφή σας στο Kidshub.gr.
Κατά την εγγραφή σας σαν Blue KidsHub μέλος, θα σας ζητηθεί να βάλετε υποχρεωτικά την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον προσωπικό σας κωδικό και το όνομα χρήστη λογαριασμού. Προαιρετικά μπορείτε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό των παιδιών σας καθώς και την ηλικία τους.
Κατά την εγγραφή σας σαν Gold KidsHub μέλος, θα σας ζητηθεί να βάλετε υποχρεωτικά την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον προσωπικό σας κωδικό, το όνομα χρήστη λογαριασμού καθώς και στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας. To kidshub.gr δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτας σας, ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά. Προαιρετικά μπορείτε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνσης σας, τον αριθμό των παιδιών σας καθώς και την ηλικία τους.
Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας.
Όλα τα προαιρετικά προσωπικά στοιχεία που ζητούνται, γίνεται με μοναδικό σκοπό την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών, και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας αυτής, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων επεξεργασίας
Το kidshub.gr μπορεί να καταγράφει και να συλλέγει αυτόματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών κατά την επίσκεψη του επισκέπτη-χρήστη στην ιστοσελίδα μας: (1) διευθύνσεις IP, (2) διακομιστές τομέα, (3) είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (4) είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (5) αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατεύθυνε τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας και (6) τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείριση του δικτυακού μας τόπου και στην προσαρμογή και στη βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών.
Διευκρινίζουμε επίσης ότι δεν απαιτούμε από τον επισκέπτη-χρήστη να παρέχει “ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα” για να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρά μόνο αν επιθυμεί να εγγραφεί έτσι ώστε να του αποστέλλουμε newsletter και/ή να κάνει χρήση των προνομίων που παρέχονται κατόπιν συνδρομής και μόνο για τα Glod KidsHub μέλη.
Όταν ο επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο του με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τo kidshub.gr, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια και να μην περιέχουν στοιχεία που θίγουν δικαιώματα τρίτων, είναι αναληθή, παραπλανητικά, συκοφαντικά, δυσφημιστικά, ή εν γένει μη νόμιμα.
Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και κατά πάντα χρόνο χρήση του kidshub.gr ή οποιουδήποτε μέρους του ή οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχομένου αυτού και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται ουδείς επισκέπτης-χρήστης να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής ζημία, φθορά ή βλάβη ή να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας ή μέρος αυτών, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν ή παρακωλύουν την πρόσβαση, χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου του kidshub.gr ή οποιοδήποτε μέρος αυτών από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη ή τρίτον. Απαγορεύεται στον επισκέπτη – χρήστη να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά κατάχρηση των υπηρεσιών μας ή του περιεχομένου μας. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψευδείς λογαριασμούς με δόλιες, μη νόμιμες ή αθέμιτες εν γένει προθέσεις, ή να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό κατά οποιονδήποτε χρόνο ή να συνδράμει άλλους σε έναν από τους ανωτέρω σκοπούς και εν γένει να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια παρεμφερή προς τις ανωτέρω ακόμη και μη ρητώς αναφερομένη στο παρόν. Το kidshub.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει κάθε εκ του νόμου ή από τους παρόντες όρους αξίωση.
To kidshub.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στο πλαίσιο της καλύτερης παροχής των κατόπιν γνωστοποίησης και κοινοποίησης προς τον εκάστοτε επισκέπτη-χρήστη, να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες ή και σε περισσότερες ή όλες σωρευτικώς: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει – κάθε επικοινωνία (ή μέρος αυτών) του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων β) να ερευνά οποιαδήποτε καταγγελία, ιδίως αλλά όλως ενδεικτικώς σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού, γ) να αποφασίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει, να παύει την ανάρτηση ή να απαιτεί την απόσυρση μιας οποιασδήποτε επικοινωνίας και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του, δ) να αποσύρει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και όλως αναιτιολογήτως επικοινωνίες και αποσταλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που δύνανται να θεωρηθούν από οποιονδήποτε ως προσβλητικές, συκοφαντικές παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του kidshub.gr ή τις εκάστοτε ισχύουσες εφαρμοστέες διατάξεις ή δύνανται να προσβάλουν δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα τρίτων, ε) να διαγράψει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και όλως αναιτιολογήτως και χωρίς προειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος και να αποκλείσει την πρόσβαση αυτού στον διαδικτυακό τόπο, όταν αυτό δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του kidshub.gr ή με οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα διάταξη.

Διατήρηση και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το KidsHub

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί ο χρήστης/ μέλος και διατηρώντας ενεργό λογαριασμό προφίλ στη πλατφόρμα του kidshub.gr.
Τα Blue KidsHub μέλη, μπορούν να ακυρώσουν/απενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους από το προφίλ/προσωπικά δεδομένα/remove personal data και στη συνέχεια τους αποστέλλεται email που πρέπει να επιβεβαιώσουν την επιθυμία τους να διαγραφτούν οριστικά.
Τα Gold Kidshub μέλη, μπορούν να ακυρώσουν/απενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους από το προφίλ/προσωπικά δεδομένα/remove personal data.και στη συνέχεια τους αποστέλλεται email που πρέπει να επιβεβαιώσουν την επιθυμία τους να διαγραφτούν οριστικά.
Τα Gold Kidshub μέλη μπορούν να ακυρώσουν τη συνδρομή τους από το προφίλ/προνόμια/διαχείριση/ακύρωση και στη συνέχεια να αποστείλουν email στο info@kidshub.gr, ζητώντας την οριστική ακύρωση της συνδρομής.
Σε περίπτωση διαγραφής προφίλ από χρήστη, η εταιρεία διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων της και ενημερώνει μέσω mail τον εν λόγω χρήστη, ότι εντός 48 ωρών η εταιρεία θα διακόψει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του. Η εταιρεία διατηρεί στη βάση δεδομένων της, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής του. Η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει τα ως άνω στοιχεία για διάστημα 48 μηνών για στατιστικούς και μόνο λόγους.
Mπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη του newsletter από το kidshub.gr κάνοντας κλικ στο «Unsubscribe» το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος του ή στέλνοντας μας ένα email στο info@kidshub.gr
Το kidshub.gr εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την υποβαλλόμενη επεξεργασία, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με την χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από το kidshub.gr για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, ρητώς με το παρόν δηλώνουμε προς κάθε χρήστη – επισκέπτη ότι δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούμε την πλήρη ή τέλεια ασφάλεια στη διαφύλαξη των πληροφοριών αυτών, και το kidshub.gr δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων ή μη ηθελημένη και μη νόμιμη πρόσβαση σε αυτά από τρίτους, και άρα το kidshub.gr δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικώς.
Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα εγγράφως το kidshub.gr σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά του ή σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε άλλη μη ηθελημένη και μη νόμιμη πρόσβαση σε αυτά. Σε τέτοια περίπτωση θα καταργήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας από το λογαριασμό σας και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένα επιτρεπόμενα τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων μελών της δικής μας ομάδας, έμπιστους συνεργάτες και δικούς μας επαγγελματικούς συμβούλους. Θα θέλαμε και πάλι να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχουν τηρηθεί ακριβείς διαδικασίες ασφαλείας για την αποτροπή της κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ασφάλεια των δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία των μελών αλλά και τα δεδομένα που εισάγονται στην εφαρμογή είναι ασφαλή και απόρρητα. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:
Α. Αναγνώριση Χρήστη α) Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου ( e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας όσο συχνά επιθυμεί ο χρήστης. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση μας, διαφορετικά δεν ευθυνόμαστε για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι μυστικοί κωδικοί ασφαλείας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας και είναι αδύνατη η ανάκτηση τους ακόμα και από τους διαχειριστές. Επίσης διαθέτουμε πιστοποιητικό ασφαλείας SSL σε όλες τις σελίδες, είτε περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα είτε όχι.
Β. Τα datacenter στα οποία φιλοξενείται η σελίδα μας ακολουθούν πιστοποίηση ISO 27001. Το site προστατεύεται από ένα stack ασπίδων προστασίας από DDoS Attacks, Intrusion Detection, Malware Detention &Honeypots.
Γ. Κρατάμε καθημερινά εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων για την αποτροπή οποιασδήποτε αστοχίας (hardware failure). Τα αντίγραφα διαγράφονται αυτόματα από τα συστήματα μας έχοντας ως μέγιστο χρόνο ζωής τον ένα μήνα. Τα αντίγραφα αποθηκεύονται σε απομακρυσμένους servers, έχοντας ακριβώς τις ίδιες αρχές πρόσβασης και προστασίας όπως και τα πρωτότυπα δεδομένα. Τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται με κρυπτογράφηση, ώστε ακόμα και αν υπάρξει διαρροή τους, να μην είναι δυνατή η ανάκτηση τους.
Δ. Αν υποπέσει στην αντίληψη μας οποιαδήποτε περίπτωση διαρροής δεδομένων, είτε από κακόβουλη επίθεση στα συστήματα μας, είτε από λάθος κάποιου χρήστη, οι κινήσεις μας είναι οι εξής: α) Προσωρινή παύση της λειτουργίας της εφαρμογής, μέχρι να διασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε κενό ασφαλείας έχει κλείσει. β) Άμεση ειδοποίηση των χρηστών για την παραβίαση, το μέγεθος της – και σε περίπτωση που το λάθος έχει προέλθει από κάποιο μέλος, τον πιθανό τρόπο αντιμετώπισης. γ) Άμεση ειδοποίηση οποιασδήποτε αρχής είναι αρμόδια ανάλογα με το είδος της διαρροής (π.χ. σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης ειδοποιείται το τμήμα ηλεκτρονικών εγκλημάτων της ελληνικής αστυνομίας).

Cookies

Η kidshub.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text les), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το kidshub.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την αναγνώριση χρηστών/ συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

Kidshub