Μουσείο Μπενάκη: "Παίξτε" με τα 21 αντικείμενα της Επανάστασης


 • Tα εικοσιένα αντικείμενα που αποτελούν το εκπαιδευτικό υλικό έχουν επιλεγεί από το πλούσιο υλικό της επετειακής έκθεσης, με σκοπό να φωτίσουν ως αυθεντικές μαρτυρίες τη συγκλονιστική αυτή εποχή, από τα μέσα του 18ου αιώνα έως και τις πρώτες δεκαετίες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

  Μέσα από τη μελέτη τους τα παιδιά από 11 ετών καλούνται να πλησιάσουν τους ανθρώπους πριν ακόμα γίνουν ήρωες, να ακούσουν τις ιδέες την πρώτη ώρα που διατυπώνονται ως ιδανικές, να εντυπωσιαστούν από τα «θαυμαστά» αλλά και να ερμηνεύσουν τα «ασυγχώρητα», με τη σκέψη του T.S.Eliot ότι «ο παρελθών και ο παρών χρόνος είναι αιώνια παρόντες στον μέλλοντα χρόνο».

  Στόχος της δράσης αυτής είναι να αναδείξει θέματα που καθιστούν την ελληνική επανάσταση σημαντικό γεγονός χωρίς βέβαια να έχει τη φιλοδοξία ή τη δυνατότητα να εξαντλήσει τα θέματα αυτά. Τα 21 αντικείμενα δεν αποτελούν παρά ένα πρώτο πεδίο συζήτησης για τα παιδιά και την οικογένειά τους ή τη σχολική τους ομάδα.

  Η ανάλυση των αντικειμένων ως ιστορικών πηγών επιχειρεί την εξοικείωση των παιδιών με τα εργαλεία της ιστορικής έρευνας, όπως τον σχηματισμό υποθέσεων, την παρατήρηση, τη σύγκριση, την κριτική προσέγγιση, τη διατύπωση συμπερασμάτων, τη συσχέτιση των πληροφοριών με προηγούμενες εμπειρίες ή γνώσεις, και τελικά τη γέννηση της επιθυμίας για περαιτέρω διερεύνηση θεμάτων που το υλικό αυτό δεν μπόρεσε να συμπεριλάβει. Η εκπαιδευτική αυτή πρόταση αποσκοπεί στην ενθάρρυνση του σχηματισμού της ιστορικής πληροφορίας από τα ίδια τα παιδιά και την καλλιέργεια της ιστορικής τους αίσθησης.

  Στο υλικό τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορείτε να βρείτε:

  – 21 εικόνες αντικειμένων. Πρόκειται για διαφορετικού τύπου πρωτογενείς πηγές, όπως χάρτες, επιστολές, διοικητικά έγγραφα, ρούχα, σκεύη, σημαίες, όπλα και πίνακες ζωγραφικής. Οι φωτογραφίες προσφέρουν δυνατότητα μεγέθυνσης ώστε να επιτυγχάνεται η λεπτομερής παρατήρηση των αντικειμένων.
  – Σύντομες επεξηγηματικές λεζάντες
  – Ερωτήσεις προσέγγισης των αντικειμένων, οργανωμένες σε τρεις ενότητες: (α) «Ας γνωρίσουμε το αντικείμενο», για μια πρώτη παρατήρηση (β)«Ελάτε λίγο πιο κοντά», για τη βαθύτερη κατανόηση της μαρτυρίας και (γ) «Πίσω από το αντικείμενο κρύβεται μια εποχή», με στόχο χρήση του αντικειμένου ως ιστορικής πηγής για την εποχή του. Οι ενότητες έχουν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας.
  – Γλωσσάρι με σύντομες λεξιλογικές ερμηνείες
  – Εισαγωγικό κείμενο. Παρουσιάζει το αντικείμενο συνδέοντάς το με τον δημιουργό ή τον κάτοχο του καθώς και μια γενικότερη εικόνα της εποχής στην οποία ανήκει και των συνθηκών που σχετίζονται με τη δημιουργία ή τη χρήση του.
  – Μικρά σχόλια.
  – Λέξεις-κλειδιά.
  – Μουσικές Συνδέσεις. Προτάσεις μουσικών αποσπασμάτων συνδεδεμένων με το περιεχόμενο ή την εποχή των αντικειμένων για να συνοδεύσουν ή και να επεκτείνουν την έρευνα.

  Πως μπορείτε να “παίξετε”

  Η ιστορική γραμμή:

  Τα αντικείμενα που θα επιλέξετε να ερευνήσετε μπορεί να συνδεθούν μεταξύ τους με βάση κάποια ημερομηνία που τα τοποθετεί στον χρόνο: τον χρόνο δημιουργίας τους, τον χρόνο της χρήσης τους, κάποια επιγραφή κλπ . Τοποθετήστε τα σε μια ιστορική γραμμή τυπώνοντας τις εικόνες και συμπληρώνοντάς τες με άλλα στοιχεία, όπως χαρακτηριστικές λέξεις και ιδέες της εποχής.

  Το παιχνίδι των συνειρμών:

  Οι λέξεις κλειδιά μπορούν να πυροδοτήσουν έναν διαφορετικό τρόπο σύνδεσης των αντικειμένων με βάση το υλικό, το θέμα, τα πρόσωπα ή τις ιδέες. Ενθαρρύνοντας τους συνειρμούς των παιδιών θα προκύψουν νέες συνδέσεις, λιγότερο ίσως προφανείς, και θα δημιουργηθούν διαφορετικές, πολύπλοκες και ιδιαίτερες διαδρομές στην Ιστορία.

  Ξεκινήστε και ανακαλύψτε τη χαρά της αποκάλυψης της αυθεντικής μαρτυρίας ΕΔΩ. • Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

  Γράψτε το σχόλιο σας

  Kidshub