Νίκη Κεραμέως: Το νέο σχολείο


 • Το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

  Η μεταρρύθμιση που φιλοδοξεί να φέρει το υπουργείο Παιδείας προβλέπει:
  • Μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία του σχολείου
  • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς μας: ελεύθερη επιλογή βιβλίου από τους εκπαιδευτικούς και πολλαπλές πηγές για τους μαθητές για καλλιέργεια της κριτικής σκέψης – τέλος στην αποστήθιση, ελευθερία στους εκπαιδευτικούς στις μεθόδους αποτίμησης της επίδοσης μαθητών (όχι μόνο διαγωνίσματα αλλά και εργασίες και εφαρμογή της μεθόδου «ανεστραμμένης τάξης»), ελευθερία στο σχολείο για την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών, πρακτικών ασκήσεων.
  • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών με βελτιωτικό χαρακτήρα – μηχανισμός ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών και διαρκούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του σχολείου.
  • Δομές εκπαίδευσης για την αποτελεσματική υποστήριξη του σχολείου: ιδιαίτερη έμφαση στην παιδαγωγική και στην ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη.

  Περιλαμβάνονται τομές, όπως το πολλαπλό βιβλίο, η αποκέντρωση και ευελιξία έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών και πρακτικής άσκησης, η αξιολόγηση μαθητών με καινοτόμες μεθόδους, όπως η «ανεστραμμένη τάξη».

  Η κεντρική ιδέα της ανεστραμμένης τάξης είναι οι μαθητές να προετοιμάζονται στο σπίτι τους, πριν το μάθημα, παρακολουθώντας διαδραστικά βίντεο σχετικά με τη θεωρία του μαθήματος, ενώ μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος οι μαθητές να λύνουν προβλήματα, να επεξεργάζονται δύσκολες έννοιες, να εκτελούν βιωματικές δραστηριότητες και να μαθαίνουν συνεργατικά. Το μεγάλο κέρδος της ανεστραμμένης τάξης είναι ο χρόνος μέσα στην τάξη.

  Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα, σήμερα, είναι η χώρα με τον χαμηλότερο δείκτη σχολικής αυτονομίας ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ και μια από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες όπου η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην πράξη.

    • Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

  Γράψτε το σχόλιο σας

  Kidshub